Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city

Giải Writing Skills 2 Unit 9 lớp 6 – Hướng dẫn viết Postcard/ bưu thiếp bằng tiếng Anh về một thành phố/ địa điểm mà em đã đi qua giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập cách viết Postcard bằng tiếng Anh cũng như TOP 6 bài viết tiếng Anh mẫu gửi cho bạn bè về một thành phố yêu thích hoặc thành phố mà em đã từng đến.

>> Xem thêm: Viết một tấm postcard bằng tiếng Anh

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4. Viết một tấm bưu thiếp khoảng 50 từ về kỳ nghỉ của bạn ở một thành phố. Sử dụng thông tin trong 4.

When did you arrive?

Who are you with?

Where are you staying?

What have you done?

What are you doing tomorrow?

How are you feeling?

Write a postcard about the city you have visited – bài viết số 1

April 2nd

Dear Lan,

I arrived in Tokyo, Japan 2 days ago. The weather is really nice! Mai, my best friend and I are going to stay here for 7 days! We are staying in a small hotel in the center of the city. The view from the hotel is so nice and wonderful! I have visited some famous temples such as Sensoji Temple, Tennoji Temple, Yushima Seido,… and tried the matcha.

Tomorrow I am going to my friend’s house in Kyoto. I feel very excited to discover thí beautiful city!

I wish you were here now! You will definitely enjoy it!

Love,

Phuong

Hướng dẫn dịch:

Ngày 2 tháng 4

Lan thân mến,

Mình đến thành phố Tokyo – Nhật Bản cách đây 2 ngày. Thời tiết thực sự rất đẹp! Mai, bạn thân của mình và mình sẽ ở đây 7 ngày. Chúng mình đang ở trong 1 khách sạn nhỏ trong trung tâm thành phố. Phong cảnh từ khách sạn thật đẹp và tuyệt vời! Mình đã thăm một vài ngôi chùa nổi tiếng như Sensoji Temple, Tennoji Temple, Yushima Seido,… và thử matcha.

Ngày mai mình sẽ đi đến nhà một người bạn ở Kyoto. Mình cảm thấy rất vui khi khám phá thành phố xinh đẹp này.

Mình ước bây giờ bạn đang ở đây! Bạn chắc chắn sẽ thích nó cho mà xem!

Bạn của bạn,

Phương

Write a postcard about your holiday – Bài viết số 2

Friday, February 17th

Dear My Le,

Hue is a great city. We had a good time at Hue last weekend. The weather was fine and sunny all the time. The food was cheap and delicious. The people here were friendly and hospitable. The hotel where we were staying is small but comfortable. Last Saturday, we visited the historic monuments. Last Sunday, we’re going on a trip along Huong River. I bought a small present for you yesterday. You must visit this city someday.

I wish you were here now! You’ll love it.

Bye for now!

Cheer,

VnDoc

GG dịch

Thứ sáu, ngày 17 tháng 2

Mỹ Lệ thân mến,

Huế là một thành phố tuyệt vời. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Huế vào cuối tuần trước. Thời tiết tốt và nắng mọi lúc. Thức ăn rẻ và ngon. Người dân ở đây rất thân thiện và mến khách. Khách sạn nơi chúng tôi ở tuy nhỏ nhưng tiện nghi. Thứ bảy tuần trước, chúng tôi đã đến thăm các di tích lịch sử. Chủ nhật tuần trước, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến đi dọc theo sông Hương. Tôi đã mua một món quà nhỏ cho bạn ngày hôm qua. Bạn phải đến thăm thành phố này một ngày nào đó.

Anh ước là em ở đây giờ này! Bạn sẽ yêu nó.

Tạm biệt nhé!

Thân ái,

VnDoc

Viết postcard bằng Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 – Bài viết số 3

March 1st

Dear …………..

Da Lat is very beautiful. My family arrived here yesterday. Now, I am staying in a hotel. It’s comfortable. The weather here has been cold. My family have traveled around Da Lat city. My brother and I have bought some souvenirs for you. We have been to Da Lat market at night are wonderful. I have had coffee in the morning at the hotel. In Da Lat, the building are tall and modern, the people are friendly. and the food is delicious, I am having a good time here. tomorrow, we will rent bikes to sight seeing . You should visit this city someday.

Nội dung dịch

Gửi …………..

Đà Lạt đẹp lắm. Gia đình tôi đã đến đây ngày hôm qua. Bây giờ, tôi đang ở trong một khách sạn. Nó thoải mái. Thời tiết ở đây đã lạnh. Gia đình tôi đã đi du lịch khắp thành phố Đà Lạt. Anh trai tôi và tôi đã mua một số quà lưu niệm cho bạn. Chúng tôi đã đến chợ Đà Lạt vào ban đêm thật tuyệt vời. Tôi đã uống cà phê vào buổi sáng tại khách sạn. Ở Đà Lạt, tòa nhà cao và hiện đại, người dân thân thiện. và thức ăn rất ngon, tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây. ngày mai, chúng tôi sẽ thuê xe đạp để ngắm cảnh. Bạn nên đến thăm thành phố này vào một ngày nào đó.

Writing a postcard about a city attraction – Bài viết số 4

Dear Thao,

I am having a good time with my family in Da Nang. Da Nang is fantastic! There are so many interesting places to visit here. I love Non Nuoc beach the most. It’s very famous place to foreigners Viet Nam people. I had eaten a lot of street foods here. They’re cheap and delicious. the weather is perfect, too. Tomorrow we will visit Hoi An .It’s great!

Wish you were here!

Love,

Huong Giang

Hướng dẫn dịch

Thảo thân mến,

Tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ với gia đình ở Đà Nẵng. Đà Nẵng thật tuyệt vời! Có rất nhiều địa điểm thú vị để tham quan ở đây. Tôi yêu nhất bãi biển Non Nước. Đây là nơi rất nổi tiếng với người nước ngoài Việt Nam. Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn đường phố ở đây. Chúng rẻ và ngon. thời tiết cũng hoàn hảo. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Hội An. Thật tuyệt!

Ước gì bạn ở đây!

Thân yêu,

Hương Giang

Write a postcard about the city you like – bài viết số 5

November 10th

Dear Minh Thu,

I am having a good time with my family in Hanoi. Hanoi is fantastic! There are so many interesting places to visit here. I love Quoc Tu Giam the most. It’s a very famous place to foreigners and Vietnamese people. I had eaten a lot of street foods here. They’re cheap and delicious. The weather is perfect too. Tomorrow we’ll visit Uncle Ho’s Mausoleum. It’s great!

Love,

Louis

Bài dịch

Ngày 10 tháng 11

Gửi Minh Thư

Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ với gia đình ở Hà Nội. Hà Nội thật tuyệt vời! Có rất nhiều địa điểm thú vị để tham quan ở đây. Tôi yêu Quốc Tử Giám nhất. Đó là một địa điểm rất nổi tiếng đối với người nước ngoài và người Việt Nam. Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn đường phố ở đây. Chúng rẻ và ngon. Thời tiết cũng hoàn hảo. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Lăng Bác. Thật tuyệt vời!

Thân mến,

Louis

Write a postcard to a friend about the city you have visited – Bài viết số 6

Dear Jane,

How are you? I have just had a two week holiday in Australia. I would like to tell you something about Sydney. I was very happy that I visited Melbourne- Australia with my parents. We flew to Melbourne and stayed in a hotel in the centre of Melbourne.

In Melbourne, we visited a lot of interesting places: museum, Vitoria square, Footscray market. The view of Melbourne was fantastic and romantic. But the most exciting for me was visiting Philip island. I could see a lot of penguin there. Food in Melbourne was quite good. I especially felt excited with the Chinese food when we visited China town in Australia.

Australian people are very friendly and warm. So, my parents and I felt very comfortable and like at home. Well, I told you everything about my holiday. What places do you want to visit on your next time? Why?

I hope to get the answer from you.

Best wishes

Dịch

Jane thân mến,

Bạn khỏe không? Tôi vừa có một kỳ nghỉ hai tuần ở Úc. Tôi muốn kể cho bạn vài điều về Sydney. Tôi rất vui vì đã đến thăm Melbourne- Australia cùng với cha mẹ của mình. Chúng tôi bay đến Melbourne và ở trong một khách sạn ở trung tâm Melbourne.

Ở Melbourne, chúng tôi đã tham quan rất nhiều nơi thú vị: bảo tàng, quảng trường Vitoria, chợ Footscray. Khung cảnh của Melbourne thật tuyệt vời và lãng mạn. Nhưng thú vị nhất đối với tôi là đến thăm đảo Philip. Tôi có thể thấy rất nhiều chim cánh cụt ở đó. Thức ăn ở Melbourne khá tốt. Tôi đặc biệt cảm thấy thích thú với các món ăn Trung Quốc khi chúng tôi đến thăm khu phố Tàu ở Úc.

Người dân Úc rất thân thiện và nồng hậu. Vì vậy, tôi và bố mẹ cảm thấy rất thoải mái và như ở nhà. Tôi đã nói với bạn mọi thứ về kỳ nghỉ của tôi. Bạn muốn ghé thăm những địa điểm nào vào lần tới? Tại sao?

Tôi hy vọng nhận được câu trả lời từ bạn.

Write a postcard to a friend about your holiday in Da Lat – bài viết số 7

March, 22nd

Dear Mum and Dad,

I am having a good time in Da Lat, Lam Dong province. Da Lat is so charming! There are so many exciting places to visit here. I love Tuyen Lam lake the most. It’s a very famous place to foreigners and Vietnamese people. It is large and has fresh air. I had eaten a lot of street foods here. They’re cheap and delicious. The weather is perfect too. You can enjoy four-seasoned weather during a day. Tomorrow we’ll visit Lam Vien square. It’s big and has many unique symbol to take selfies.

Love,

VnDoc

Google dịch

Ngày 22 tháng 3

Gửi bố và mẹ yêu,

Tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt quyến rũ quá! Có rất nhiều địa điểm thú vị để tham quan ở đây. Em yêu nhất hồ Tuyền Lâm. Đó là một địa điểm rất nổi tiếng đối với người nước ngoài và người Việt Nam. Nó là lớn và có không khí trong lành. Tôi đã ăn rất nhiều thức ăn đường phố ở đây. Chúng rẻ và ngon. Thời tiết cũng hoàn hảo. Bạn có thể tận hưởng thời tiết bốn mùa trong một ngày. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm quảng trường Lâm Viên. Nó lớn và có nhiều biểu tượng độc đáo để chụp ảnh selfie.

Yêu và quý,

VnDoc

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.